Få tips om en lämplig advokat för just Ditt ärende!

Har Du svårt att finna en lämplig advokat för just Ditt ärende? Kontakta oss så återkommer vi med tips på en eller ett par advokater som vi tror kan vara lämpliga för just Ditt ärende. Detta gäller oavsett vilket rättsområde det är fråga om - vi kan tips om advokater som kan bistå Dig vid tex en fastighetstvist, en skilsmässa, en vårdnads- eller umgängestvist, upprättande av testamente eller äktenskapsförord, skrivande av avtal m m. Du kan kontakta oss direkt med hjälp av kontakformuläret här nedanför.

Vi hjälper Dig att hitta en bra advokat!

  • Ange vilket rättsområde som ärendet avser. T ex vårdnad, avtalsskrivning, fastighetstvist eller liknande.

Senast Publicerat

Hjälp med advokatkostnaderna vid en tvist – Vilka möjligheter finns?

Civilrättsliga tvister inför domstol är oftast mycket kostsamma. Anledningen till detta är att advokatens timarvode uppgår till betydande belopp samtidigt som tvister är mycket tidskrävande. Den tid som man spenderar vid domstolen uppgår sällan till mer än några timmar och ibland kanske en eller några dagar. Vad som framförallt är tidskrävande är arbetet fram till […]

Vad är skillnaden mellan en jurist och advokat?

Söker man efter juridiskt biträde upptäcker man snabbt att det är möjligt att anlita såväl en jurist som en advokat och att det finns såväl juristbyråer som advokatbyråer. Är det någon skillnad på dessa begrepp och om så är fallet – vad är skillnaden? Och spelar det någon roll för mig som klient? Här nedan […]

Vad kostar en advokat?

Den som avser att anlita en advokat för första gången känner ofta såväl en osäkerhet som ett visst obehag inför vad det kommer att kosta. Via media har de flesta av oss läst eller hört talas om advokater som erhåller enorma summor i arvode för olika uppdrag. Att dessa uppdrag varit oerhört omfattande och kanske […]